Onze praktijk

Praktijkfilosofie

Ons doel is uw gebit gezond te houden, het zo  natuurgetrouw mogelijk te herstellen of het  mooier te maken.  Een schone mond is een  voorwaarde  voor een gezonde  mond, vandaar  dat wij in onze praktijk een grote nadruk  leggen  op uw mondhygiëne. Zoals u van ons verwacht  dat  wij uw gebit  gezond houden, verwachten wij  van u dat u uw  mond schoon houdt. Een  succesvolle behandeling is alleen  mogelijk als u  daar ook aan meewerkt.  Met alle  ontwikkelingen  in de tandheelkunde is deze  tegenwoordig te  veelomvattend geworden om alle aspecten op  hoog niveau te  beheersen.  Daarom werken wij  nauw samen met een aantal  collegae die zich  hebben gespecialiseerd in een specifiek  deelgebied van de tandheelkunde. Voor  wortelkanaalbehandelingen, esthetische  tandheelkunde en  implantologie hebben wij de expertise zelf in huis. Voor  deelbehandelingen op het gebied van beugels of voor kaakchirurgische hulp zult u door ons worden doorverwezen. In die gevallen werken wij samen met:

Orthodontiepraktijk Amsterdam Zuid (beugels) Orthodontiepraktijk Bokhout & Prahl
Mw. Drs F. op den Coul Mw. Dr. B. Bokhout
Mw. I. Balk-Leurs Mw. Dr. C. Prahl
Minervaplein 18 Sarpahatistraat 2a
1077 TR Amsterdam-Zuid 1017 WS Amsterdam
Telefoon: 020-6737271 Telefoon 020-4200773
www.orthodontieamsterdam.nl  www.bokhoutenprahl.nl

Mondziekten & Kaakchirurgie (MZKC)

OLVG locatie Oosterpark OLVG locatie West VU medisch centrum
Afdeling Kaakchirurgie Afdeling Kaakchirurgie Polikliniek MZKC, receptie T
1e Oosterparkstraat 279 J. Tooropstraat 164 De Boelelaan 1118
1091 HA Amsterdam 1061 AE Amsterdam 1081 HV Amsterdam
Telefoon 020-5993601 Telefoon 020-5993601 Telefoon 020-4441150

Openingstijden en telefonische bereikbaarheid:

Wij zijn dagelijks geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur en hebben lunchpauze van 13.00 uur tot 14.00 uur. Onze telefoon staat dan op het antwoordapparaat. U kunt uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat en bellen u zo snel mogelijk terug. Verder kunt tussen 09:00 en 17:00 uur de praktijk bellen voor het maken van afspraken op telefoonnummer 020-6182469

Behandeling vindt uitsluitend plaats volgens afspraak.

Spoedgevallen

Soms is acute hulp noodzakelijk. Wij streven ernaar iedere dag enige tijd hiervoor te reserveren. Graag daarom voor 10.30 uur te bellen. Dan kunt u in de meeste gevallen dezelfde dag nog geholpen worden.

Ook kunt u contact opnemen met Tandarts Spoed Praktijk bij het OLVG. U kunt bij spoedgevallen bellen naar telefoonnummer: 0900-8602 (0,45 cent per gesprek)

Afspraken afzeggen

Indien u een afspraak niet kunt nakomen kunt u deze afzeggen tijdens de openingstijden van de praktijk. Voor afspraken die niet tenminste 24 uur van tevoren zijn geannuleerd zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Hiervoor kan tot 100% van de geplande behandeling in rekening worden gebracht zoals dat ook vermeldt staat in de NMT betalingsvoorwaarden. Wij sturen u een dag voor de afspraak als service een SMS ter herinnering.  U blijft zelf verantwoordelijk voor het juist registreren en nakomen van de gemaakte afspraak.

Wijziging van gegevens

Alle wijzigingen in adres- of  verzekingsgegevens alsmede wijzigingen in uw gezondheidssituatie vragen wij aan ons schriftelijk via het formulier op deze site https://mekenkamp.tandartsennet.nl/wijzigingsformulier of aan het begin van uw bezoek mede te delen. De door u verstrekte gegevens worden door ons behandeld conform de Wet Persoonsregistratie.

Uitschrijven als patiënt

Als u overgaat naar een andere tandarts, verzoeken wij u dit mede te delen zodat wij een kopie van uw gegevens aan uw nieuwe tandarts kunnen opsturen.

Tarieven en Betaling

In onze praktijk wordt gewerkt met de wettelijk vastgestelde tarieven (UPT-codes). In uw verzekeringspapieren kunt u zelf zien welke codes door uw verzekering worden vergoedt en welke niet. Uw verzekeringsmaatschappij bepaalt welke codes in het verzekeringspakket worden opgenomen, dit kan van verzekeraar tot verzekeraar verschillen.

Van al uw behandelingen ontvangt u een declaratie via Uwnota.nl/Infomedics. Dit bedrijf verzorgt voor ons de afhandeling van onze declaraties en, in geval van wanbetaling, ook een incasso via de deurwaarder. De betalingsvoorwaarden zijn bij Uwnota.nl/Infomedics gedeponeerd en kunnen daar opgevraagd worden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Uwnota.nl , rekening@infomediqs.nl of op telefoonnummer: 036-2031900